Oplevering

Q4 2024

Aan het einde van 2024 hebben we de integrale oplevering. Naast alle bebouwing leggen we ook een prachtig kadepark aan tezamen met alle benodigde infrastructuur voor de nieuwe stadswijk KLOOS.